Waarom gaan mensen vreemd?

Vreemdgaan is al zo oud als de tijd van de Bijbel. Daarin worden verhalen vertelt over mensen die vreemdgaan.

Maar wat is dat precies vreemdgaan, of naast de pot piesen, een scheve schaats rijden of als er een ander in het spel is?

Het interessante daarvoor is, is dat daar niet een eenduidige definitie voor is. Vreemdgaan (om dat voor nu maar even zo te noemen) heeft te maken met onder andere de afspraken die een stel heeft rondom monogamie, over vertrouwen, over veiligheid en over normen, waarden en bepaalde verwachtingen.

Zo ontmoette ik een vrouw die vond dat haar man vreemdging, als hij aan andere vrouwen dacht tijdens het vrijen. Ook sprak ik met een man die vond dat zijn vrouw vreemdging als zij met een mannelijke collega ging carpoolen naar het werk. Terwijl ik ook een stel sprak, die aangaven dat hun partner met iemand anders mocht vrijen, maar dan wel met toestemming. Als die toestemming er niet was geweest, dan was er sprake van vreemd gaan.

Je kunt wel allerlei vormen van vreemdgaan noemen. Zo is er het fysieke vreemdgaan. Iemand gaat een daadwerkelijke fysieke grens over, terwijl die grens daarvoor duidelijk was en voor vertrouwen en verbinding zorgde. Ook kan er emotioneel vreemd worden gegaan. Als een manager bijvoorbeeld "ondeugende" teksten appt naar zijn secretaresse, die daar voor open staat, dan gaat die persoon een emotionele grens over. Nogmaals, afhankelijk per stel en situatie.


Als we willen weten waarom mensen vreemdgaan, dan moeten we kijken naar de diepere betekenis achter het vreemdgaan gedrag.

Vreemdgaan gaat in wezen om twee dingen: om een verlies en een verlangen.

Mensen die vreemd gaan of denken aan vreemdgaan, die hebben een groot verlangen.

Vaak wordt er gedacht dat er alleen maar een verlangen is naar seks. Maar vaak is dat maar een (met vaak pijnlijke gevolgen) uitingsvorm van het vreemdgaan. Het verlangen gaat vaak over:


1. IK WIL ME WEER BIJZONDER VOELEN


"Daar zat ze dan, ze keek naar beneden en draaide wat heen en weer op haar stoel. Ze zuchtte diep en zei: "Weet je wat het is Jan. Bij Hans kon ik mezelf zijn. Hoefde ik niets op te houden. Mocht het ook wel eens ruig. Ik heb soms het idee dat het bij ons allemaal zo afgemeten moet. Zo perfect. Bij Hans kon ik ook gewoon even het stoute meisje zijn."

Wat je leest in dit korte stukje is dat deze vrouw als het ware een deel van zichzelf graag wilde ontdekken. Het grote verlangen om weer even het "ondeugende, spelende meisje" te mogen zijn. En tegelijkertijd zie je hier ook een verlies. Een verlies van dat dit in de eigen relatie niet lijkt te lukken.

Je bijzonder voelen, kan op allerlei verschillende manieren. Zo kun je in eens de aandacht krijgen van die ene collega, die je in deze stressvolle periode nu wat minder van je man krijgt. Of die ene blik van die mevrouw die je toevallig in de supermarkt tegen kwam. Dat was een blik die je in lange tijd niet meer gezien hebt. Kortom: Ik wil me weer bijzonder voelen.

Het kan heel interessant zijn om, ook op het gebied van seks, in het algemeen het samen eens te hebben over deze vraag: "Wat kun jij doen om mij bijzonder te doen voelen?" en misschien nog wel veel belangrijker: "Wat kan IK doen om dat ook toe te laten?", gevoed door de ander of op initiatief vanuit mijzelf.


2. IK WIL IETS VOOR MIJZELF HEBBEN OF HET ZELF KUNNEN BEPALEN


Mensen hebben naast verbinding ook behoefte aan autonomie. Iedereen wil het gevoel hebben dat hij of zij zijn of haar eigen beslissingen kan nemen.

Sommige relaties zijn zo ingericht, bijvoorbeeld als iemand zich benauwd of bekneld voelt, waardoor de eigen autonomie in het gedrang lijkt te komen. Interessant kan juist zijn om te spreken over waarom dat komt? Waarom voel je je bijvoorbeeld benauwd? En wat is er voor nodig om dat minder te voelen? En wat wil je er voor in de plaats? Is er verder druk of stress binnen jullie relatie? En heb je het gevoel dat je daar geen regie over hebt? Bespreek dat eens samen.


3. IK WIL EEN EMOTIONELE BAND HEBBEN MET MIJN PARTNER


Mensen hebben een aangeboren systeem waarin ze zich willen binden aan de ander.